Helt orimligt av Försäkringskassan att begära exakt klockslag när en person avlidit

Försäkringskassan är den myndighet som beviljar personlig assistans och har därmed ansvar för att assistansreformens intentioner uppfylls i verkligheten och inte bara på papperet. Det innebär ett mycket stort ansvar och krav på att de som är beroende av personlig assistans samt anhöriga möts och behandlas på ett respektfullt sätt. Även om det självfallet finns många handläggare och chefer som uppträder på ett korrekt sätt har Försäkringskassan utan att överdriva dåligt anseende i brukarrörelsen. Nyligen uppdagades en historia som garanterat inte förbättrar myndighetens anseende och förtroende hos vi som berörs.

Bakgrunden är att en person beviljad personlig assistans hade avlidit. Försäkringskassan ringde till assistansanordnaren och krävde att få ett exakt klockslag när personen hade avlidit! Vi anser att det är helt orimligt och moraliskt förkastligt av Försäkringskassan att begära ett exakt klockslag när en person avlidit. Om vi bortser från den synnerligen tveksamma moraliska agerandet undrar vi vad det finns för juridiskt stöd för myndighetens agerande? Bestämmelser om när assistansersättningen ska upphöra och betalas ut regleras i Socialförsäkringsbalken kapitel 51 § där det framgår att assistansersättning upphör att betalas ut när förmånstagaren avlider.

Tolkar man lagen strikt så har inte Försäkringskassan gjort fel men det är inte moraliskt acceptabelt och kräva från anhöriga att ha exakt koll på när en familjemedlem eller annan nära släkting avlider. Ytterst kan vi inte se detta som något annat än ett led i FK-s arbete att nästan till vilket pris som helst sänka kostnaden för rätten till självbestämmande, allt enligt direktiven från regeringen. På sjukhusen finns all information FK behöver för att veta när en assistansanvändare gått bort. En rimlig regel vore därför att assistansersättningen upphör att betalas ut 24.00 samma datum som dödsfallet inträffade.

När det gäller Försäkringskassans agerande efterlyser vi en granskning från media. Vi instämmer helt i att så här respektlöst ska inte en statlig myndighet tillåtas att agera.·      
*  13 juni presenterade Bengt Westerberg en ny rapport där ”assistansreformens pappa” riktar hård kritik mot direktiven till LSS utredningen. Vi kommer att läsa rapporten och lämna synpunkter om den efter det.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Assistansreformens intentioner håller på att rämna!

Behovs och omprövningarna måste göras om!

Vi måste kunna prata pengar men aldrig med regeringens synsätt