Assistansreformens intentioner håller på att rämna!

I somras kom en ny dom från Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD (målnummer 1206-16) med, om den börjar tillämpas av Försäkringskassan och kommunerna katastrofala effekter för möjligheten att bedriva personlig assistans enligt lagens definitioner. HFD anser att personlig assistans inte ska beviljas för resor till och från aktiviteter. I en intervju med Assistanskoll för några månader senare varnade juristen Mathias Blomberg för att domen kommer leda till att FK och kommunerna kommer att tillämpa domen på fler områden, t.ex. resor till och ifrån arbete. I intervjun säger Mathias Blomberg bland annat:


Om en transport från punkt A till punkt B inte räknas som assistanstid när det inte behövs kvalificerad hjälp riskerar detta att omfatta även resor till/från arbete, skola, vänner och familj. Personer med t.ex. bilstöd som förutsätter att någon annan kör bilen riskerar att inte kunna få assistans för transport.Vi håller med. Sannolikheten är mycket stor att det blir fler tillämpningsområden. Konsekvensen blir en total urholkning av ursprungsintentionerna. Det går inte att få en fungerande assistans om assistans inte beviljas för olika transporter. När det gäller HFD-s bedömningar visar domstolen att de har en oerhört trångsynt syn på vad personlig assistans handlar om och vad som krävs för att den ska fungera.

Domen är den senaste i en rad domar från 2009 som går i starkt restriktiv riktning. Tidigare har vi domar från 2009, 2012 och 2015 som alla bidragit till den urholkning som skett och sker. Ett genomgående drag i alla domar att HFD enbart ser personlig assistans som något vi ska få för de mest grundläggande behoven, inte ett hjälpmedel att leva som andra. Sedan regleringsbrevet 2016 har nu över 1000 personer förlorat statlig assistansersättning. Hur många som riskerar att hamna under 20-timmarsgränsen efter den nya domen är omöjligt för oss (transport räknas ändå inte som ett grundläggande behov) att säga men även FK själva anser att domens konsekvenser är förödande. Myndigheten har nu skrivit ett brev till regeringen och varnat för konsekvenserna. I brevet står det bland annat:

”Försäkringskassan har inga möjligheter att utan stöd i lag eller förordning göra något för att mildra konsekvenserna av domen. Anledningen till att Försäkringskassan väljer att särskilt uppmärksamma regeringen på domen är alltså att den kommer att få svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskilda”.

Menar regeringen minsta allvar med att man värnar assistansreformen måste den agera nu! Människor lider när deras liv slås i spillror. De behöver hjälp här och nu och kan inte vänta på att en utredning som ska vara klar till nästa år.

VIMPA

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Behovs och omprövningarna måste göras om!

Vi måste kunna prata pengar men aldrig med regeringens synsätt