Regeringen vill förbättra kommunikationen mellan Försäkringskassan och kommunerna men det löser inga grundläggande problem

Nyligen släppte regeringen en pressrelease där det meddelas att socialstyrelsen föreslår att:

kommuner ska få en skyldighet att ta kontakt med den vars statliga assistansersättning dragits in för att klarlägga om hon eller han vill ansöka om insatser enligt LSS.
Syftet med den föreslagna ändringen är att öka tryggheten för personer som blir av med sin assistansersättning genom att garantera kontakt med kommunen.

Vidare säger Åsa Regnér att:


Alla som har rätt till stöd ska få det och ingen ska riskera att hamna mellan stolarna. Det ska inte finnas några luckor eller glapp mellan ansvariga huvudmän.


Vi stödjer givetvis att det ska finnas en bra kommunikation mellan Försäkringskassan, kommunerna och den enskilda människan. Samtidigt menar vi att de åtgärder som Socialstyrelsen och regeringen förslår inte på något sätt bidrar till att lösa den allt djupare krisen för assistansreformen. Tvärtom anser vi att regeringen inte tar ansvar för konsekvenserna av den förda politiken som syftar till att sänka statens nota för assistansersättningen – istället lämnas ansvaret över till kommunerna.

Oavsett vad Åsa Regnér säger, all statistik visar att när kommunerna tar över mer och mer av utgifterna för personlig assistans så beviljas förre timmar – eller inga assistanstimmar alls. Detta måste regeringen vara väl medveten om. Stället för att lämna över ansvaret på andra vill vi bland annat att:

·   Direktiven till LSS utredningen skrivs om

·   Nya direktiv till Försäkringskassan

·   Att det görs en seriös undersökning vad gäller konsekvenserna av de hårdhänta besparingarna efter 2015.

·   Förslag om lagändringar (främst LSS § 9 a om de grundläggande behoven) och ett ensamt statligt huvudmannaskap för personlig assistans.


VIMPA

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Assistansreformens intentioner håller på att rämna!

Behovs och omprövningarna måste göras om!

Vi måste kunna prata pengar men aldrig med regeringens synsätt