Oerhört tråkigt att en debattör hos Kommunalarbetaren vill riva upp assistansreformen

28 juni skrev Josefine Pettersson, tidigare anställd som personlig assistent en debattartikel i Kommunalarbetaren som gick till hårt angrepp mot den personliga assistansen och ifrågasatte starkt hela assistansreformens existensberättigande. I debattartikeln står det bland annat:

Gör om och gör rätt. Jag tror att 90 procent av alla med personlig assistans skulle må 1000 procent bättre av att ha en servicebostad eller genom bo i en gruppbostad. Du ringer när du behöver hjälp
Gör om hela assistansreformen. Både brukare och personal skulle må bättre om alternativet blev servicebostad eller gruppbostad

Få behöver just personlig assistent. Det kan vara den som har ett arbete eller studier och behöver personal för att klara av det. Det kan vara barnet som behöver assistent för att inte skiljas från föräldrarna
Vi blev inte särskilt arga när vi tog del av artikeln, däremot besvikna och nedslagna. Vi blev det därför att:
Josefine vill riva upp hela vår fantastiska reform
Hon ger sig tolkningsföreträde vad som är bäst för uppemot 20 000 personer.
Hennes perspektiv saknar förståelse för vad som menas med självbestämmande och kunna leva som andra. Om Josefine Pettersson får som hon vill hamnar nästan all makt hos vårdgivarna, självbestämmandet är i praktiken borta.
Hon visar upp mycket stora kunskapsluckor varför assistansreformen kom till. Därmed saknas uppenbart förståelsen varför vi värnar assistansreformen så mycket.

Vår rätt till självbestämmande ifrågasätts av så många aktörer i samhället. Allt från arga ledarskribenter till fackföreningar.


På en punkt har Josefine Pettersson en viktig poäng. Det finns utan tvivel personliga assistenter som behandlas mycket illa, det är ett problem som vi i brukarrörelsen tagit allt för lätt på under lång tid. Omvänt finns det också brukare som  behandlas illa av assistenterna
Enda vägen framåt är en dialog mellan bukar rörelsen och Kommunal och denna dialog som borde vara självklar menar vi funkar inte alls. Istället har både facket och brukarrörelsen grävt ner sig i skyttegravar utan någon större vilja från någon sida att försöka överbrygga de uppenbara motsättningar som finns i vad personlig assistans verkligen handlar om. Det är ingen konstruktiv väg framåt.

Assistans är inte vård Kommunal men givetvis har alla assistenter rätt till en bra arbetsmiljö med bra löner.
VIMPA
Hon ger sig tolkningsföreträde för vad som är bäst för uppemot 20 000 personer, vi eller anhöriga har inte ens kapacitet att avgöra vad som är bäst för oss självaHon ger sig tolkningsföreträde för vad som är bäst för uppemot 20 000 personer, vi eller anhöriga har inte ens kapacitet att avgöra vad som är bäst för oss själva

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Assistansreformens intentioner håller på att rämna!

Behovs och omprövningarna måste göras om!

Vi måste kunna prata pengar men aldrig med regeringens synsätt