Demonstration för personlig assistans i Tranås 11 juli

11 juli anordnades en demonstration i Tranås mot stora försämringar i den kommunala assistansersättningen. VIMPA- s talespersonThomas Juneborg var en av deltagarna. Bakgrunden till demonstrationen var denna:


I en serie reportage visade Jönköpings-Posten och Tranås tidning att ett stort antal personer senaste året förlorat kommunal assistansersättning senaste året. Dessutom fanns det flera exempel på mycket olämpligt bemötande från kommunens sida mot drabbade personer och anhöriga och minst ett exempel där kommunen inte vidarebefordrat en överklagan till Förvaltningsrätten (som kommit in i tid) vilket är ett lagbrott. Uppslutningen var god, enligt lokalpressen långt över 100 personer. Thomas träffade även en f.d. assistent som engagerat sig rejält i kampen för assistansreformen.


Det som skett i Tranås kan inte på något sätt försvaras men skandalerna i Tranås kan och ska inte ses som en lokal röta i en mindre kommun i norra Småland. Missförhållandena måste ses för det de är – en nationell kris för hela assistansreformen. Symptomen för krisen är många, här är ett axplock:

Allt fler förlorar statlig assistansersättningen och allt färre beviljas statlig assistansersättning, nästan 90 % av nyansökningarna blir det nu avslag på. De personliga tragedierna blir allt fler.

En regering som gång på gång inte visar något intresse av lyssna på all kritik mot den förda politiken.

Allt fler utspel från politiker och myndighetspersoner att ”kostnadsutvecklingen är ohållbar” och att LSS centrala begrepp goda levnadsvillkor är för vagt definierade”. Vår uppfattning är att detta begrepp inte kan definieras i en snäv mall eftersom goda levnadsvillkor definieras av vi själva. Somliga tycker att goda levnadsvillkor är en skön skogspromenad, andra att spontant träffa kompisar ute i staden, andra att åka på solsemester. En sådan mall skulle vara en verkligt förödande urholkning av LSS intentioner – kunna leva som andra med självbestämmande och goda levnadsvillkor.

En övervältring av kostnader/utgifter från stat till kommunerna. Utgifterna för kommunerna stiger snabbt nu och då är det viktigt och komma ihåg att LSS utjämningssystem inte omfattar dessa personer – staten kompenserar kommunerna med NOLL kr när personer som förlorat statlig assistansersättning söker assistans och får den beviljad från hemkommunen istället. Det som skett i Tranås är tyvärr bara början om inte regeringens inställning till assistansreformen ändras radikalt.

VIMPA är och förblir motståndare till en kommunalisering av assistansreformen, d v s att kommunerna finansierar personlig assistans själva.


Bild: Thomas med sin permobil i mitten av demonstrationen. Stortorget centrala Tranås.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Assistansreformens intentioner håller på att rämna!

Behovs och omprövningarna måste göras om!

Vi måste kunna prata pengar men aldrig med regeringens synsätt