Bättre rutiner och kontroll hos Försäkringskassan för att komma åt kriminalitet och oseriösa anordnare

För någon vecka sedan publicerade Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet ett antal artiklar om att Försäkringskassan betalat ut stora belopp, p.g.a. bristfällig kontroll. DN skrev och hänvisar till en handläggare som säger att:

Under en dag, inför en utbetalning, vet jag att man handlagt ungefär 3000 ärenden. Så i minimiutfallet borde det handla om 500 miljoner som betalats ut utan kontroll”

Svenska Dagbladet följde upp och skrev att Försäkringskassan betalat ut nästan 4 miljarder kr till ett 15-tal oseriösa anordnare under en tioårsperiod.Visst, fyra miljarder kr är mycket pengar men det måste sättas i ett sammanhang. Att nästan 4 miljarder betalats ut betyder inte att fyra miljarder kr gått rakt ner i fickorna hos kriminella. Huvuddelen har gått till de brukare vilket Försäkringskassan medger men vi är inte naiva. Vi förnekar inte att en del av dessa pengar gått till allt annat än personlig assistans. Det handlar enligt Försäkringskassan om grov ekonomisk brottslighet som obetalda skatter och bokföringsbrott men även assistanspengar som finansierat s.k. terrorresor till Mellanöstern.

Alltid när det kommer rapporter om assistanspengar som missbrukats grovt och bristande kontroll från ansvariga myndigheter, i första hand Försäkringskassan kommer lätt rop på att ”assistansersättningen är för generös” och kontrollen runt brukarna måste skärpas. VIMPA anser att det inte är brist på kontroll runt oss som är problemet. Den första frågeställningen måste vara:
Om nästan 4 miljarder kr betalats ut till oseriösa eller rent kriminella bolag under 10 år varför har det kunnat pågå under så många år? Varför har inte tillstånden dragits in av IVO efter att myndigheten bildades, varför det brustit kapitalt hos alla berörda myndigheter – Försäkringskassan, Skatteverket, Polisen, IVO? Trovärdiga svar på detta och väl genomtänkta åtgärder måste vara prioritet nummer ett, inte kräva ”hårdare tag” mot vi som berörs eller genast utmåla assistansbranschen som en magnet för lycksökare och kriminella.


Vi anser att det är självklart att fusk allvarligt fusk och Kriminalitet ska bekämpas men det får inte ske på bekostnad  av vår rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhället. Vägen framåt är ett förbättrat samarbete mellan ovannämnda myndigheter. En viss kontroll runt oss är tyvärr nödvändig (det finns redan tillräckligt av den varan) men den får inte gå ut över den personliga integriteten. T.ex. oanmälda hembesök är oacceptabelt om det inte finns starka misstankar om brott eller missförhållanden.Under sommaren meddelade regeringen att Desirée Pethrus på egen begären lämnar sitt uppdrag som ansvarig för LSS utredningen. D. Pethrus hänvisar till tidsbrist. Ersättare blir Gunilla Malmborg från socialdepartementet. Vi vill inte spekulera för mycket i vad det betyder för utredningen. Ännu så länge finns besparingsdirektiven i utredningen kvar och så länge de inte skrivs om tycker vi det är bäst att inte skruva upp förväntningarna på en kursändring.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Assistansreformens intentioner håller på att rämna!

Behovs och omprövningarna måste göras om!

Vi måste kunna prata pengar men aldrig med regeringens synsätt