Kommunalisering av assistansen vore förödande

Allt fler signaler tyder på att regeringen planerar en kommunalisering av assistansreformen. Förutom olika varianter av signalpolitik menar bland annat Ifa med god insyn i vad som händer i LSS utredningen att en kommunalisering av assistansreformen kommer att föreslås. VIMPA anser att det bara ska finnas en huvudman för personlig assistans och det är staten. Det finns många skäl till att säga nej till en kommunalisering av assistansreformen som skulle bli förödande.

·  Vår rättighetslag kom till för att kommunerna inte gav hjälp efter behov. De facto har kommunerna därmed redan visat att de inte klarar att ge hjälp efter behov. Varför skulle det funka en andra gång med ansvar för hela LSS?

· I Trånas kommun i norra Småland (ca 20 000 invånare) avslöjades i sommar en jätteskandal där personer förlorar kommunal assistansersättning i mycket snabb takt. Första halvåret var det 14 personer jämfört med 7 för hela 2016, en fyrdubbling i antalet indragningar räknat på årsbasis. Detta i en enda mindre kommun. Om kommunerna får ansvar för 15000 - 16000 personer till från Försäkringskassan vill vi knappt tänka på konsekvenserna. Och det handlar inte bara om assistansen, det blir ett mycket hårt ”besparingstryck” även på de andra LSS insatserna och i förlängningen även andra delar av den kommunala välfärden
·  Redan 2015 visade en utredning från Socialstyrelsen stora försämringar för de som förlorar statlig assistansersättning och fick den beviljad av hemkommunen istället. I genomsnitt sjönk antalet beviljade timmar med 25 %, en del fick ingen assistans alls. De faktiska konsekvenserna för de drabbade belyste STIL i Rapporten Innan levde jag, nu existerar jag. Detta var innan Regleringsbrevet till Försäkringskassan 2016 och alla försämringar som skett sedan dess.
·  I det kommunala självstyrets anda visade samma rapport att Sveriges 290 kommuner hade lika många riktlinjer för hur de bedömde rätten till kommunal assistansersättning. Rätten till personlig assistans får aldrig vara beroende på om du bor i Ystad eller Kiruna.
Med bakgrund av detta vill vi inte under några omständigheter se en kommunaliserad assistansreform. Ingenting tyder på att det kommer att fungera enligt lagens intentioner.


VIMPA

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Assistansreformens intentioner håller på att rämna!

Behovs och omprövningarna måste göras om!

Vi måste kunna prata pengar men aldrig med regeringens synsätt